یکشنبه 26 دی 1400
جوک طنز جدید و خنده دار   ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﯿﺲ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﮔﻔﺖ : ﺍﺳﺘﺎﺩ ! ﻭﯾﻨﺪﻭﺯﺵ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩ :| ••• ••• دست بهم بزنی جیغ میزنم . . . چیزی نیست ، جزوه درسیمه یه ذره غریبی میکنه ! ••• دختره تو چالوس دماغشو از شیشه ماشین آورده بیرون یه نفسی بکشه پلیس راه پشت بلندگو گفته آقا آرنجتو ببر تو خطرناکه ••• ••• ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﮔﺸﻮ ﺯﺩﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ••••…
تبلیغات
جای تبلیغات شماجای تبلیغات شما
جوک طنز جدید و خنده دار
 • تعداد بازدید : 564
 • جوک طنز جدید و خنده دار

  جوک طنز جدید

   

  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﯿﺲ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ

  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﮔﻔﺖ :

  ﺍﺳﺘﺎﺩ ! ﻭﯾﻨﺪﻭﺯﺵ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟

  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩ :|

  •••  •••

  دست بهم بزنی جیغ میزنم

  .

  .

  .

  چیزی نیست ، جزوه درسیمه یه ذره غریبی میکنه !

  •••


  دختره تو چالوس دماغشو از شیشه ماشین آورده بیرون یه نفسی بکشه

  پلیس راه پشت بلندگو گفته آقا آرنجتو ببر تو خطرناکه

  •••  •••

  ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﮔﺸﻮ ﺯﺩﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ

  ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ

  ••••  •••

  بعضی از پسرا یه جوری خودشونو میگیرن

  انگار دختری بهشون نظر داره

  شل کن برادر کسی کارت نداره

  •••

  ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘــــــﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ

  ﺍﻭﻣﺪﻩ ﭘﯿﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ :

  ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﻭﻏﻪ ،

  ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﺚ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ،

  ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻢ ،

  ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﻢ ،

  ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ ،

  ﻋﻮﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،

  ﻣﺚ ﻻﺷﺨﻮﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ …

  ﺍﺻﻦ ﺑﺸﻢ ﯾﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﯿﭽﯽ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﻧﯿﺲ

  ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺩﻟﺪﺍﺭﯾﺶ ﺑﺪﻡ ﯾﺎ ﺑﺰﻧﻣﺶ ﺻﺪﺍ ﺳﮓ ﺑﺪﻩ ؟
  ••
  میدونید چرا پنگوئن ها بیسوادن ؟

  چون همش برف میاد مدرسه هاشون تعطیله

  اگه سوال دیگه ای داشتید در خدمتم  دیشب اینترنتم قطع شد تا رفتم تو حال

  بابام با چوب افتاد به جونمو هی داد میزد دزد دزد

  یهو مادرم داد زد نزن نزن پسرمونه

  بابام تو چشاش اشک جمع شد گفت تویی پسرم ؟

  چقد بزرگ شدی !  پسر : عزيزم ماشينم رو فروختم!

  دختر : از اولشم مى دونستم دوسم نداری ، باى!

  پسر : اخه خواستم بگم يه بهترش رو گرفتم!

  دختر : نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس من كيه؟! :|  حیف نون زبونش تو عابربانک گیر میکنه

  میبرنش بیمارستان

  ازش میپرسن زبونت تو عابربانک چیکار میکرد؟

  میگه کارتمو وارد کردم گفت زبان خود را وارد کنید
  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﯿﺲ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ

  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﮔﻔﺖ :

  ﺍﺳﺘﺎﺩ ! ﻭﯾﻨﺪﻭﺯﺵ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟

  ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩ :|

  •••  •••

  دست بهم بزنی جیغ میزنم

  .

  .

  .

  چیزی نیست ، جزوه درسیمه یه ذره غریبی میکنه !

  •••


  دختره تو چالوس دماغشو از شیشه ماشین آورده بیرون یه نفسی بکشه

  پلیس راه پشت بلندگو گفته آقا آرنجتو ببر تو خطرناکه

  •••  •••

  ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﮔﺸﻮ ﺯﺩﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ

  ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ

  ••  •••

  بعضی از پسرا یه جوری خودشونو میگیرن

  انگار دختری بهشون نظر داره

  شل کن برادر کسی کارت نداره

  •••

  ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘــــــﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ

  ﺍﻭﻣﺪﻩ ﭘﯿﺸﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ :

  ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻫﻤﺶ ﺩﺭﻭﻏﻪ ،

  ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﺚ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ،

  ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﻢ ،

  ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﻢ ،

  ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﺷﻢ ،

  ﻋﻮﺿﯽ ﺑﺎﺷﻢ ،

  ﻣﺚ ﻻﺷﺨﻮﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ …

  ﺍﺻﻦ ﺑﺸﻢ ﯾﮑﯽ ﻣﺚ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﯿﭽﯽ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﻧﯿﺲ

  ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺩﻟﺪﺍﺭﯾﺶ ﺑﺪﻡ ﯾﺎ ﺑﺰﻧﻣﺶ ﺻﺪﺍ ﺳﮓ ﺑﺪﻩ ؟
  ••
  میدونید چرا پنگوئن ها بیسوادن ؟

  چون همش برف میاد مدرسه هاشون تعطیله

  اگه سوال دیگه ای داشتید در خدمتم  دیشب اینترنتم قطع شد تا رفتم تو حال

  بابام با چوب افتاد به جونمو هی داد میزد دزد دزد

  یهو مادرم داد زد نزن نزن پسرمونه

  بابام تو چشاش اشک جمع شد گفت تویی پسرم ؟

  چقد بزرگ شدی !  پسر : عزيزم ماشينم رو فروختم!

  دختر : از اولشم مى دونستم دوسم نداری ، باى!

  پسر : اخه خواستم بگم يه بهترش رو گرفتم!

  دختر : نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس من كيه؟! :|  حیف نون زبونش تو عابربانک گیر میکنه

  میبرنش بیمارستان

  ازش میپرسن زبونت تو عابربانک چیکار میکرد؟

  میگه کارتمو وارد کردم گفت زبان خود را وارد کنید

  نظرات
 • در قمست نظرات مشکلات و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در جریان بگزارید.

 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
  کد امنیتی
  رفرش
  کد امنیتی
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]